Projekti

V projekt EKO so vključeni vsi oddelki vrtca in skozi celotno šolsko leto uresničujejo cilje v sodelovanju s starši, z namenom privzgajanja skrbi za okolje in odgovornega odnosa do družbe in narave.

V projekt MALI SONČEK so vključeni vsi oddelki vrtca in skozi celotno šolsko leto v sodelovanju z družinami uresničujejo cilje s področja gibanja v povezavi z naravo in družbo z namenom pridobivanja gibalnih spretnosti in znanj.

 

Projekt LIKOVNI TABOR »UMETNOST NE POZNA MEJA«

Dobri odnosi in prijateljstva se gradijo in negujejo s sprejemanjem in spoštovanjem različnosti. Prav ta različnost nas spremlja skozi omenjeni projekt z zavedanjem, da je medkulturno sodelovanje pomembno že od malih nog.

To nas vodi k spletanju in negovanju prijateljstva in dobrih odnosov z otroki in odraslimi iz Vrtca Alterbach iz Salzburga.

Skozi celo leto tečejo mesečna javljanja v partnerski vrtec s poslanimi izdelanimi didaktičnimi materiali, ki vključujejo spoznavanje slovenskega jezika in kulture.

Zadnji dodan košček k mozaiku kulturne izmenjave je vsakoletno srečanje otrok, staršev, strokovnih in tehničnih delavcev, najprej v Salzburgu in potem še v Murski Soboti, ob ustvarjanju v delavnicah in druženju v popoldanskih aktivnostih.

 

Projekt OPK - »Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.«

Namen uvedbe programa OPK je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Omenjen koncept pa bo v okviru programa pilotno preizkušen.

Temeljni cilji programa:

 • vzpostaviti enotnejši sistem UZK
 • okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik
 • krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni
 • razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol
 • vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri UZK

V ta namen razvojni tim Vrtca Murska Sobota spremlja življenje in delo zavoda in načrtno evalvira, uvaja spremembe in pripravlja smernice razvoja zavoda.

Prednostna področja, s katerimi se razvojni tim ukvarja so:

 • klima zavoda (medosebni odnosi),
 • profesionalna rast zaposlenih,
 • načrtovanje, izvajanje in evalviranje izboljšav pedagoškega dela ter spodbujanje in omogočanje procesov refleksije, raziskovanja in dialoga.

Vrtec Murska Sobota je v projekt vključen kot pilotni vrtec.

 

Projekt NA-MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

TRAJANJE PROJEKTA:

od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022 …z mesec julijem 2017 se je priključil tudi Vrtec Murska Sobota.

CILJ PROJEKTA:

Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

NAMEN PROJEKTA:

 • povezovanje med strokovnimi delavci
 • krepitev kritičnega mišljenja
 • interdisciplinarno reševanje problemov
 • razvoj in preizkus pedagoških pristopov in strategij
 • krepitev odnosa do Naravoslovja in Matematike
 • reševanje problemov s pomočjo IKT

PRIČAKOVANI Rezultati:

 • poročila o preizkušenih primerih dobre prakse, razvitih didaktičnih pristopih in pedagoških strategijah, ki prispevajo k razvoju kritičnega mišljenja in reševanja problemov z vidika naravoslovne in matematične pismenosti,
 • razviti in pripraviti vertikalni izvedbeni kurikul VIZ za naravoslovno in matematično pismenost,
 • metodologija in instrumentarij za spremljanje in merjenje napredka elementov naravoslovne in matematične pismenosti,
 • izvedena spremljava in evalvacija napredka naravoslovne in matematične pismenosti otrok ter priprava evalvacijskih poročil o napredku kompetenc,
 • zapis priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

Vrtec Murska Sobota je v projektu vključen kot razvojni partner. Skupaj nas je: 9 vrtcev, 11 osnovnih šol in 13 srednjih šol ter predstavniki fakultet.

 

Projekt TOY – for inclusion

Cilj projekta je boj proti segregaciji romskih otrok in družin ter doseganje socialne kohezije na lokalni ravni, s čimer želimo izboljšati in razviti storitve na področju inkluzivne vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu.

Cilj projekta je tudi izboljšati izkušnjo prehoda romskih otrok v lokalne osnovne šole, kar bo pozitivno vplivalo tudi na njihove učne rezultate. Projekt spodbuja aktivno vključenost romskih in neromskih skupnosti (družin) v obdobju zgodnjega otroštva. To želimo doseči z razvojem in nadgradnjo zunajkurikularnih aktivnosti, kot so knjižnice igrač in medgeneracijsko učenje.

Dobrodošli

Spoštovani obiskovalci! S prenovo spletne strani želimo staršem in vsem obiskovalcem strani ponuditi preglednejšo in še zlasti bolj informativno spletno stran. Trudili se bodo, da vas z objavljenimi vsebinami informiramo o našem delu in aktivnostih. Vabimo pa vas tudi, da nam posredujete vaša mnenja, predloge, pohvale in konstruktivne kritike. Vabljeni k sodelovanju.

Osnovni podatki

Talanyijeva ulica 6
9000 Murska Sobota

Id. št. za DDV: SI97605794
Matična št.: 5051304000
TRR: 01280-6030639808

Kontaktni podatki

Telefon: 02/530-12-34
Telefax: 02/530-12-35

E-naslov: info@vrtec-ms.si

Prijava na e-obvestila

Izberite enote iz katerih, želite prejemati obvestila:
Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo. S potrditvijo in nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.